8

Jak grzyby..

Pierwsza z cyklu wystaw towarzyszących
wydaniu pierwszego numeru magazynu.

Untitled-4

Maczużnik

Temat pierwszego numeru magazynu

6

Kropka

Druga wystawa towarzysząca
wydaniu pierwszego numeru magazynu

4

Maczużnik

Temat pierwszego numeru magazynu

3

Maczużnik

Temat pierwszego numeru magazynu

10

Jak grzyby

Pierwsza z cyklu wystaw towarzyszących
wydaniu pierwszego numeru magazynu.

11

Jak grzyby..

Pierwsza z cyklu wystaw towarzyszących
wydaniu pierwszego numeru magazynu.

5

Jak grzyby...

Ostatnia z cyklu wystaw towarzyszących
wydaniu pierwszego numeru magazynu.

12

... po deszczu

Ostatnia z cyklu wystaw towarzyszących
wydaniu pierwszego numeru magazynu.

Magazyn artystyczno-naukowy Woof woof arf arf!